Bankas darbiniece uzstājīgā tonī pieprasa atpakaļ pirms stundas klientei izsniegto naudu. Ar tādu situāciju saskāries kāds TVNET lasītājs, kura draudzenei bija konts nu jau slēgtajā "Latvijas Krājbankā". Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (FKTK) portāls TVNET noskaidroja, ka bankas darbiniecei nav tiesību klientam ar draudiem pieprasīt naudu atdot, jo šāda situācija radusies viņas pašas kļūdas dēļ.

Lasītājs rakstīja: "Manai draudzenei "Krājbankā" bija krājkonts uz pilngadību. Līdz pilngadībai pietrūka mēnesis, kad banka bankrotēja!

Rezultātā viņa devās savu naudu izņemt uz "Citadeli", kur darbiniece aplūkoja pasi, līgumu, sazvanījās ar "Krājbankas" darbinieku un izsniedza naudu kopā ar kvīti par naudas saņemšanu.

Draudzene devās uz citu banku, kurā šo naudu ieguldīja... Apmēram pēc stundas viņai zvanīja tā pati "Citadeles" darbiniece, kura izsniedza naudu, un diezgan

uzstājīgā tonī pieprasīja naudu nest atpakaļ uz banku,

jo nauda esot izsniegta nelikumīgi. Draudzene satraucās un jau sāka domāt, ko lai dara, jo "Citadeles" darbiniece diezgan uzstājīgā tonī pavēlēja naudu aiznest atpakaļ.

Pretējā gadījumā nauda šā vai tā tikšot aizskaitīta atpakaļ uz "Krājbanku" vai "Citadeli". Uz jautājumu, ko darīt, ja nauda jau ir iztērēta, šī darbiniece atbildēja, ka tā nav viņas darīšana, lai meklējot naudu, kur gribot!

Es nekavējoties piezvanīju uz "Cirtadeli" un apskaidroju situāciju, un operatore apsolīja situāciju nekavējoties nokārtot, jo es izteicu iespēju vērsties tiesā, ja nauda kaut kādā veidā tiks aizskaitīta no konta!

Pēc kāda laika zvanīja atkal darbiniece no "Citadeles", un balss tonis bija stipri mainījies, tika apsolīts apmaksāt visus līgumsodus un visus ceļa izdevumus, kas radīsies, naudu aizvedot atpakaļ... Iemesls izrādījās -

darbiniecei esot nauda jāatmaksā no savas kabatas...

Īsumā apdomājot, devāmies uz banku lauzt jauno līgumu, izņemt naudu un nogādāt uz "Citadeli"!

Savukārt bankā mums paskaidroja, ka mums nekas nav nekur jāved un nav jātērē savs laiks un ka neviens naudu no konta nepārskaitīs, jo šajā gadījumā "Swedbank" šādas darbības neatbalsta. "Swedbank" darbiniece sazvanījās ar "Citadeles" darbinieci. "Citadeles" darbinieces bļaušanu pat mēs dzirdējām.

Pēc tam mums atkal zvanīja no "Citadeles" un pieprasīja atdot naudu, uz ko es atbildēju, ka vispirms gribu rakstisku apstiprinājumu, ka man tiks segti visi izdevumi, kas radušies bankas kļūdas dēļ. Rakstisku apstiprinājumu man nepiekrita dot, bet uzstājīgi pieprasīja naudu.

Paralēli "Swedbank" darbiniece izpētīja "Krājbankas" līgumu un atzina, ka līguma termiņš ir beidzies un uz kvīts ir paraksts, ka nauda ir izņemta. Tātad "Citadeles" kļūdas mums nav saistošas, jo nauda ir izsniegta pret kvīti! Savukārt

"Citadele" pieprasīja atnest naudu pat ārpus darba laika

(pēc pulksten 20) un tad otrajā dienā doties uz bāriņtiesu izņemt atļauju, lai izņemtu naudu no "Citadeles"!

Es uzprasīju, kāpēc manai draudzenei būtu vajadzīga trešās personas atļauja izņemt savu naudu? Un vai šo pašu naudu nevar izņemt vecāki? Atbilde bija, ka vajag bāriņtiesas lēmumu, jo arī vecāki šo naudu nevar izņemt, jo tādi ir "Citadeles" noteikumi!

Es atbildēju, ka mums "Citadeles" noteikumi nav saistoši, jo mums nav nekāda līguma ar "Citadeli" un "Krājbankas" līgumā ir rakstīts, ka, jau sasniedzot 16 gadu vecumu vai arī ja beidzas līgums, naudu var izņemt bez bāriņtiesas lēmuma!

Atkal bija atbilde, ka viņiem ir citi noteikumi un nauda jānes atpakaļ. Lai mēs laužot līgumu ar "Swedbank", samaksājam līgumsodu 25 Ls un vedam naudu atpakaļ, pēc tam mums visu atmaksāšot, bet bez rakstveida apliecinājuma.

Mēs nevēlējāmies tā darīt, un arī "Swedbank" darbiniece ieteica viņus neņemt galvā, jo jebkurā gadījumā lai paši tiek galā, un mūsu naudu neviens nekur nepārskaitīs. Mēs ar mierīgu sirdi devāmies mājup, vēl kādu brīdi banka mūs nelika mierā un ap pulksten 21 jau solīja apmaksāt visus izdevumus, bāriņtiesu un nokavēto darbu ieskaitot. Visam būšot rakstisks apstiprinājums. Es pajautāju, vai to nebija iespējams pateikt ātrāk, ka tagad jau visas bankas ir ciet. Uz to bija pretjautājums - kā, vai tad jūs naudu neizņēmāt?

Es atbildēju, ka nē, jo pēc tā nav vajadzības. Tad mums piedāvāja no paša rīta doties uz banku un visu nokārtot, no kā mēs atteicāmies un palūdzām mums likt mieru!

Pirmoreiz dzirdu šādas lietas no bankas. Bankas darbiniece zināja, ka draudzene nav pilngadīga, bet naudu izsniedza un pēc tam pārdomāja.

Diemžēl nezinu bankas darbinieces vārdu, jo uz kvīts ir tikai darbinieces paraksts, bet minētās darbības notika Rīgā, Lidoņu ielā 27, 29. novembrī."

FKTK atbilde lasītājam

Savukārt FKTK sabiedrisko attiecību speciāliste Agnese Līcīte, iepazīstoties ar šo gadījumu, portālam TVNET pavēstīja, ka saskaņā ar likumdošanu šajā gadījumā garantēto atlīdzību bankā varēja saņemt tikai pilngadīga persona, vecāks vai aizbildnis, uzrādot savu pasi, bāriņtiesas lēmumu un bērna dzimšanas apliecību. Taču aprakstītajā gadījumā bankas darbiniece ir pieļāvusi kļūdu un naudu izmaksājusi nepilngadīgai personai. Par AS "Citadele banka" darbinieces pārkāpumiem būtu jālemj bankas vadībai, taču

bankas darbiniecei nav tiesību klientam ar draudiem pieprasīt naudu atdot,

jo šāda situācija ir radusies darbinieces kļūdas dēļ.

Katrā gadījumā, ja ir radušās sūdzības par kādas bankas vai tās darbinieku rīcību, FKTK aicina vērsties bankā vai FKTK ar sūdzību par konkrēto gadījumu.

Banka atvainojas lasītājam

Bankas "Citadele" korporatīvo komunikāciju vadītāja Ieva Prauliņa skaidroja: "Lai saņemtu valsts garantēto atlīdzību, klientam ir nepieciešams iesniegt tādus pašus dokumentus kā parasti, saņemot bankas pakalpojumus, un banka neizvirza klientiem kādas īpašas prasības attiecībā uz nepieciešamajiem dokumentiem.

Parasti vairumā gadījumu, lai bankās saņemtu uz nepilngadīgu personu vārda noguldītus naudas līdzekļus, ir nepieciešams Bāriņtiesas lēmums. Taču, tā kā katrs konkrētais gadījums var būt atšķirīgs, banka patlaban noskaidro šo TVNET lasītāja aprakstīto situāciju un nepieciešamības gadījumā sazināsimies ar iedzīvotāju, lai šo jautājumu atrisinātu iedzīvotājai ērtā veidā un viņai nerastos nekādi zaudējumi. Taču jebkurā gadījumā

atvainojamies iedzīvotājai par radītajām neērtībām."

Prauliņa atgādināja, ka valsts garantēto atlīdzību izmaksa Latvijā notiek pirmo reizi un var veidoties situācijas, kad rodas jautājumi vai neskaidrības par kādu konkrētu gadījumu, ko nepieciešams papildus noskaidrot no juridiskā viedokļa. Bankai "Citadele" kā atlīdzību izmaksas nodrošinātājai esot ļoti svarīgi, lai noguldījumu atdošanas process noritētu ar visaugstāko rūpību, precizitāti un atbilstību likuma prasībām.

Tāpēc tā aicina iedzīvotājus neskaidrību un autājumu gadījumos vērsties bankā, sniedzot informāciju "Citadeles" mājas lapā, zvanot Klietnu atbalsta centram pa tālruni 6701 0000, iesniedzot iesniegumu bankas filiālēs, vai arī vērsties FKTK.

Lasīt un pievienot komentāru

JAUNĀKIE FOTO