16 no 29 dzīvokļiem iebrukušajā namā Buru ielā 9 ir Rīgas pašvaldības īpašums, pastāstīja Rīgas domes pārstāve Dzintra Āboliņa.

Viņa arī pastāstīja, ka 2013.gada novembrī Rīgas domes Mājokļu un vides departaments uzdevis SIA «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP) veikt minētās ēkas nostiprināšanas darbus un atsūknēt no pagrabstāva gruntsūdeni, norādot, ka minēto telpu renovācija nav lietderīga mājas tehniskā stāvokļa dēļ. Āboliņa arī norāda, ka pašvaldība ir tiesīga ieguldīt līdzekļus minētās ēkas remontdarbos, vienojoties ar mājas iemītniekiem. Iemītnieki iepriekš atteikušies no finansējuma uzkrājuma veidošanas ēkas apsaimniekošanai.

Saistībā ar minēto aktu, kas izdots 2013.gada novembrī, iemītnieki pēc savas vēlmes varējuši arī mainīt dzīvesvietu, reģistrējoties dzīvokļu rindas 8.reģistrā, kurā reģistrē personas, kuru īres līgums tiek izbeigts saistībā ar nama nodošanu kapitālajam remontam.

Āboliņa arī informēja, ka Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvojamo telpu apsekošanas komisija apsekos minētās pašvaldības telpas pēc Rīgas būvvaldes apliecinājuma par ēkas stāvokli un sniegs slēdzienu par apsekošanā konstatēto.

No iebrukušās mājas jau kopš avārijas brīža evakuēti 16 cilvēki, astoņi no tiem izvietoti pašvaldības dienesta viesnīcā Graudu ielā, kur ar viņiem strādā sociālo dienestu pārstāvji, pārējie apmetušies pie paziņām vai draugiem. Personas pašvaldības dienesta viesnīcā var pavadīt līdz piecām diennaktīm, informēja Rīgas domes pārstāvis Uģis Vidauskis.

Neatkarīgā būveksperta slēdziens par iebrukušo ēku Buru ielā gaidāms rīt

Pašvaldības SIA «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP) piesaistīts neatkarīgs būveksperts ir apsekojis gan iebrukušo namu Buru ielā 9, gan blakusesošās telpas šī nama otrā korpusā - slēdziens par iebrukušo ēku gaidāms rīt, 10.martā, bet par otru korpusu - līdz nedēļas beigām, pastāstīja RNP pārstāve Santa Vaļuma.

Atkarībā no slēdziena RNP lems par turpmāko rīcības plānu saistībā ar ēkām, kurās notikusi avārija. Tas tiks nolemts, saskaņojot ar ēku iemītniekiem.

Buru ielā jau no avārijas brīža strādājot RNP speciālisti. Tuvākajā laikā paredzēts norobežot iebrukušajai ēkai blakusesošo privātmāju, lai nepieļautu tās bojājumus.

Palīdzības sniegšanu rīdziniekiem, kuri cietuši no pēkšņām avāriju situācijām, regulē saistošie noteikumi «Par neatliekamās palīdzības sniegšanu personām, kuru lietotā dzīvojamā telpa cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā». Palīdzība tiek sniegta tām personām, kuras īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā, ja persona šajā dzīvojamā telpā vai dzīvojamā mājā ir deklarējusi savu dzīvesvietu un ja tai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja. Palīdzības sniegšanas veidi atkarībā no situācijas ir dzīvojamās telpas izīrēšana neatjaunojamas dzīvojamās telpas īrniekam vai īpašniekam, vienreizēja pabalsta piešķiršana atjaunojamās dzīvojamās telpas remontam, nosakot pabalsta apmēru, vai arī pagaidu dzīvojamās telpas izīrēšana.

Jau ziņots, ka 7.martā ap plkst.23 Rīgā, Buru ielā, sabrukusi kādas divstāvu dzīvojamās mājas kāpņutelpa starp pirmo un otro stāvu, kā arī bojāta mājas ārsiena. Dzīvības un veselības apdraudējuma dēļ no šīs ēkas, kā arī no blakus mājas evakuēti kopumā 16 cilvēki.

Ziņots arī, ka Torņakalnā brūkošās divstāvu dzīvojamās mājas Buru ielā 9 iedzīvotāji RNP ir parādā teju 23 000 eiro par ēkas apsaimniekošanu, \ iepriekš pastāstīja Vaļuma. Viņa informēja, ka mājas iedzīvotāji savulaik atteikušies no finansējuma uzkrājuma veidošanas ēkas apsaimniekošanai. Vaļuma skaidroja, ka iedzīvotāji atteikušies no uzkrājuma veidošanas un lūguši RNP izņemt šo pozīciju no mājas uzturēšanas tāmes. Tāpat šobrīd esot apmēram piecas aktīvas tiesvedības par parādu piedziņu no mājas iedzīvotājiem.

Neraugoties uz Buru ielas 9.nama iedzīvotāju parādiem par apsaimniekošanas pakalpojumiem, pašvaldības SIA RNP nedrīkstēja pieļaut, ka cilvēki dzīvo namā, kas var sabrukt, uzskata Rīgas domes opozīcijas deputāts Valdis Gavars (V).

Lasīt un pievienot komentāru

JAUNĀKIE FOTO