Mākslinieks Verners Lazdāns šo personālizstādi raksturo šādi: “2017. – 2019. gada “pelēkās sērijas” gleznas es varētu raksturot kā eksperimenta rezultātu, kura uzdevums ir apšaubīt manas uztveres “pareizumu”. Šajos darbos tēli atrodas transformācijas stāvoklī, kādā atsvešinātā vidē, gatavi adaptēties, pārdzimt, iemiesoties, pretoties un imitēt. Šie procesi vienmēr balansē uz "būt" vai "nebūt" robežas."Mākslinieks Verners Lazdāns šo personālizstādi raksturo šādi: “2017. – 2019. gada “pelēkās sērijas” gleznas es varētu raksturot kā eksperimenta rezultātu, kura uzdevums ir apšaubīt manas uztveres “pareizumu”. Šajos darbos tēli atrodas transformācijas stāvoklī, kādā atsvešinātā vidē, gatavi adaptēties, pārdzimt, iemiesoties, pretoties un imitēt. Šie procesi vienmēr balansē uz "būt" vai "nebūt" robežas."