FOTO: Jānis Škapars

Rīgas dome šodien, 18. decembrī, atteikusi grausta stāvoklī esošo Kalnciema ielas 2B un Raņķa dambja 14 ēkas īpašnieku lūgumam pagarināt nama sakārtošanas termiņus.

2018.gadā naktī uz 25.novembri ēkā Kalnciema ielā 2B izcēlās ugunsgrēks, kura dzēšana turpinājās vairākas dienas.

2019.gada janvārī Rīgas dome apstiprināja ēkas sakārtošanas grafiku, kas paredzēja, ka ēkas konservācijai pilnībā jābūt pabeigtai piecu mēnešu laikā - līdz 1.jūlijam. Taču nams joprojām nav sakārtots.

Ēkas Kalnciema ielā īpašnieks kopš pērnā gada 18.septembra pastarpināti caur SIA "NC K2B" un vēl vienu Latvijas firmu ir igauņu uzņēmums "Tradesman EU", kura juridiskā adrese reģistrēta Igaunijas nekustamo īpašumu projektu attīstīšanas un finansēšanas kompānijas "Novira Capital" biroju ēkā "Novira Plaza" Tallinā. Savukārt ēku Raņķa dambī nopirkusi SIA "NC K2A", kas pieder pašai "Novira Capital". Abas ēkas kopā veido namu ansambli, kurš pēc būtības pieder savstarpēji saistītiem uzņēmumiem.

Līdzīgi kā komitejas sēdē, arī šodien Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes priekšnieks Boriss Maizenbergs pastāstīja, ka līdz šim namu īpašnieki nav pildījuši virkni pašvaldības noteikto pienākumu, kā rezultātā saņēmuši sodus aptuveni 70 000 eiro apmērā, lai gan katrs domes izrakstītais sods tiekot pārsūdzēts. Patlaban gan ar tiesas piedzinēju starpniecību ir atgūti aptuveni 85% no summas, taču paralēli tiek piespriesti arvien jauni sodi.

Maizenbergs pastāstīja, ka īpašnieki lūguši atjaunot administratīvo procesu, proti, pagarināt darbu izpildes termiņus Kalnciema ielas namam par 15 mēnešiem, bet Raņķa dambja ēkas daļai - par 16 mēnešiem.

Īpašnieki savā iesniegumā norāda, ka administratīvo procesu var sākt no jauna, ja ir vismaz viens no šādiem apstākļiem, proti, ir mainījušies lietas faktiskie apstākļi, kuri bija par pamatu lēmuma pieņemšanai, vai arī "īpašniekam kļuvuši zināmi vai ir pieejami jauni pierādījumi, kas nebija tā rīcībā līdz sākotnējā administratīvā akta izdošanai un kas varētu būt par pamatu adresātam labvēlīgāka administratīvā akta izdošanai".

Īpašnieku ieskatā, abi šie kritēriji patlaban ir realizējušies vairāku iemeslu dēļ. Piemēram, pēc domes lēmuma Rīgas pilsētas būvvalde ir noteikusi virkni pasākumu konservācijas darbu paskaidrojuma raksta koriģēšanai, taču par šādiem pieprasījumiem īpašniekiem nekas nebija zināms lēmuma pieņemšanas laikā.

Tāpat pēc domes lēmuma pieņemšanas Kultūras ministrija iekļāvusi ēku pieminekļu sarakstā kā vietējās nozīmes kultūras pieminekli, un tādēļ darbi ir jāsaskaņo ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi, kas savukārt maina būvniecības ieceres dokumentācijas saturu.

Tāpat ēku sakārtošanas un konservācijas darbu apjomi izrādījušies lielāki, nekā sākotnēji tika plānots. Šādos apstākļos īpašnieki lūguši darbu veikšanas termiņus pagarināt.

Pašvaldība gan uzskata, ka tā ir "apzināta laika vilcināšana", un šādu lūgumu atbalstīt neplāno. Maizenbergs pauda viedokli, ka kopumā īpašnieki namu kompleksu tomēr varētu sakārtot, jo daļu ēkas paredzēts atjaunot, bet daļu - iekonservēt.

Kā ziņots, ēka Kalnciema ielā 2B jau daudzus gadus netiek apsaimniekota un atzīta par B kategorijas vidi degradējošu būvi.

Lai novērstu izdegušā nama bīstamību apkārtējai videi, līdz šim īpašnieku pieaicinātie būvnieki, sadarbojoties ar pašvaldības institūcijām, Kalnciema ielas nama daļu demontējuši līdz  pirmā stāva līmenim, bet fasāde uz Raņķa dambja pusi palikusi neskarta.

Rīgas domes 2019.gada janvārī apstiprinātais Kalnciema ielā 2B esošā grausta sakārtošanas grafiks paredzēja ne tikai to, ka ēkas konservācijai pilnībā jābūt pabeigtai līdz 1.jūlijam, bet arī ne vēlāk kā četru mēnešu laikā noslēgt līgumu par ēkas pārbūves vai atjaunošanas būvprojekta izstrādi, kas paredz pret Kalnciema ielu un Raņķa dambi vērsto fasāžu atjaunošanu iepriekšējā izskatā atbilstoši veiktajiem uzmērījumiem.

Tāpat plāns grafiks paredzēja sešu mēnešu laikā būvprojektu minimālā sastāvā saskaņot Rīgas pilsētas būvvaldē un 14 mēnešu laikā sākt būvatļaujā norādīto projektēšanas nosacījumu izpildi. Tāpat bija paredzēts, ka 18, bet ne vēlāk kā 24 mēnešu laikā, pilnībā jāizprojektē un jāsāk nama atjaunošana.

Kalnciema ielā esošā jūgendstila ēka ir celta 1914.gadā. Kopā ar ēku Raņķa dambī 14 tā veido ēku kompleksu, kura īpašnieki kopš šā gada janvāra ir igauņu uzņēmums "Novira Capital".

Lasīt un pievienot komentāru

JAUNĀKIE FOTO